Vad är psykoterapi?

Psykoterapi är ett förändringsarbete. I en trygg relation tillsammans med en psykoterapeut kan man undersöka sig själv för att förstå sig själv mer och förändra mönster för att må bättre. Det är ett samarbetsprojekt där vi tillsammans reflekterar och utforskar för att hitta nya vägar.

Det finns olika psykoterapeutiska inriktningar och metoder.

Jag har min grund inom modern psykodynamisk psykoterapi men har också utbildning inom KBT och familjeterapi. Jag försöker möta människor precis där de är och anpassar mitt arbetssätt utifrån personens behov.  Mitt sätt att arbeta är relationellt, dvs relationen är det viktigaste för att nå förändring, men också affektfokuserat vilket innebär att man undersöker sina känslor och sina invanda sätt att hantera dem.

Psykoterapi kan bestå av kortare eller längre samtalsserier. Vi bestämmer tillsammans vad målet med samtalen är och ungefär hur många det ska vara.

Vanliga kommentarer

Jag kan inte slappna av!

Vi kan inte kommunicera med varandra!

Jag vill ju va en bra förälder…