Ingela Jonsson 

Hela mitt yrkesliv har jag arbetat med människor i svåra livssituationer, de senaste femton åren som familjerådgivare inom Umeå kommun. Före det många år inom socialtjänsten med barn och familjer. Sedan 2016 har jag arbetat i privat regi på deltid.

Jag har erfarenhet av att arbeta med flera olika sorters problem bl.a stress, ångest, relationsproblem, otrohet, trauma, depression, sexuella problem, självkänsla, skam, skuld, att vara förälder, fertilitetsproblem, sorg, adoption, att vara anhörig, påfrestningar kring sjukdom mm.

Har studerat vid Umeå Universitet, Socionomexamen 1991 och grundutbildning  i psykoterapi 2004. Legitimerad psykoterapeut 2016. Utöver det har jag deltagit i utbildningar och kurser bl.a kring parrelationer, sexologi och EMDR. Det sistnämnda är en metod som hjälper till att minska negativa effekter av trauman. Har också utbildning inom trädgård, stress och rehabilitering.

 

Ingela Jonsson

Jag har vårdavtal med Västerbottens läns landsting, vilket innebär att du kan få reducerad kostnad för terapi. För att få det behöver du gå till din läkare för att få en remiss. Remissen skickas till landstingets granskningsgrupp vid psykiatriska kliniken. Om remissen beviljas får du besked om hur många terapitimmar du blivit beviljad. Då gäller samma regler för högkostnadsskydd när du går hos mig som vid besök på hälsocentral eller sjukhus.

Det är också värt att kolla med sin arbetsgivare. En del arbetsgivare betalar kostnaden för psykoterapi för sin personal ett visst antal timmar.